HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY CHẤM CÔNG THẺ GIẤY

Các bước quy trinh cham cong:

Bước 1: gạt cần gạt setup để màn hình trở về chế độ cài đặt
Mã              Chức năng

00               cài đặt năm
01                cài đặt tháng
02               cài  đặt ngày
03               cài đặt giờ
04               cài đặt phút
05               cài đặt khoảng thời gian chuông reo
06               cài đặt chuông reo lần 1
07               cài đặt chuông reo lần 2
08               cài đặt chuông reo lần 3
09               cài đặt chuông reo lần 4
10                cài đặt chuông reo lần 5
11                 cài đặt chuông reo lần 6
12                cài đặt thời gian thay đổi ngày
13                cài đặt thời gian ở cột 1  
14                cài đặt thời gian ở cột 2
15                cài đặt thời gian ở cột 3
16                cài đặt thời gian ở cột 4
17                cài đặt thời gian ở cột 5
18                cài đặt thời gian ở cột 6
19                cài đặt thời gian bắt đầu màu đỏ
20               cài đặt thời gian bắt đầu màu đen
21                cài đặt thời gian bắt đầu màu đỏ
22               cài đặt thời gian bắt đầu màu đen
23               cài đặt thời gian bắt đầu màu đỏ
24               cài đặt thời gian bắt đầu màu đen
25               cài đặt chuông reo lần 7
26               cài đặt chuông reo lần 8
27               cài đặt chuông reo lần 9
28               cài đặt chuông reo lần 10
29               cài đặt chuông reo lần 11
30               cài đặt chuông reo lần 12

 

Bước 2: màn hình thể hiện

0        2011

Bạn đang ở chế độ cài đặt năm, bạn sử dụng phím (+) với phím (–) để điều chỉnh cho phù hợp

(còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu) khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 3: cài đặt tháng

0        09

Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh tháng cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 4 : cài đặt ngày:

0        09

Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 5: cài đặt giờ

0   10
Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 6 : cài đặt phút

0 10

Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 7 cài đặt thời gian chuông reo tính bằng giây

0 5
Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 8:  cài đặt thời gian chuông reo tính bằng giây

0 5
Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo

Bước 9: cài đặt thời gian chuông reo tính bằng giây

0 5
Sử dụng phím (+) hoặc (–) để điều chỉnh ngày cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu)  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo. (07,08,09,10,11 là thời gian chuông reo lần thứ 2,3,4,5,6). Nếu không cài chuông reo lần thứ 5,6 thì để mặc định là (00:00)

Bước 10  cài đặt thời gian thay đổi ngày

00:00
Sử dụng phím (+)hoặc (-) để điều chỉnh thời gian chuông gieo lần 1 cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu) khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo nếu không cài thì để giá trị mặc định là (00:00)

Bước 11:  cài đặt dịch cột

08:05

Sử dụng phím (+)hoặc (-) để điều chỉnh thời gian in ở cột thứ 1 cho phù hợp (còn nếu muốn điều chỉnh lại thì nhấn phím CLEAR để xóa về ban đầu) khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo.

(14,15,16,17,18 là thời gian in ở cột thứ 2,3,4,5,6). Nếu không cài in ở cột thứ 5,6 thì để giá trị mặc định là (00:00)

Bước 11:  cài đặt màu mực in

08:05

Sử dụng phím (+)hoặc (-) để điều chỉnh thời gian bắt đầu in màu mực cho phù hợp (số lẻ 19,21,23 sẽ in màu đỏ, số chẵn 20,22,24 sẽ in màu đen  khi điều chỉnh xong thì nhấn ENTER lưu lại và tiến hành các bước tiếp theo. Nếu không cài in ở 23,24 thì để giá trị mặc định là (00:00) hay nhấn phím CLEAR

quy trình chấm công trên áp dụng cho các loại may cham cong the giay OSIN O200P, O960, O3300

lienhe

sản phẩm dịch vụ

 

máy chấm công giá rẻ để tiết kiệm thời gian, chi phí 
máy chấm công giá rẻ tạo hiệu quả cao trong công việc tạo cho nhân viên tác phong làm việc công nghiệp, coi trọng kỷ luật lao động

may cham cong gia re trở thành công cụ hữu hiệu , trợ giúp đắc lực trong việc quản lý thời gian làm việc của nhân viên
may cham cong gia re tiết kiệm công sức, giấy
máy chấm công vân tay OSIN X628C
máy chấm công vân tay OSIN TC-168C
máy chấm công vân tay RONALD JACK X628C-ID
máy chấm công vân tay RONALD JACK VF300
máy chấm công vân tay giá rẻ OSIN X628C
máy chấm công vân tay giá rẻ RONALD JACK X628C-ID
may cham cong van tay OSIN U160
may cham cong van tay OSIN 5000AII
may cham cong van tay gia re OSIN U160
may cham cong van tay gia re RONALD JACK K300
máy chấm công thẻ giấy OSIN O200P
máy chấm công thẻ giấy OSIN O3300
máy chấm công thẻ giấy giá rẻ OSIN O200P
máy chấm công thẻ giấy giá rẻ OSIN O960P
may cham cong the giay RONALD JACK RJ2200N
may cham cong the giay OSIN O200P
may cham cong the giay gia re RONALD JACK RJ2200N
may cham cong the giay gia re OSIN O200P
may cham cong kiểm soát cửa RONALD JACK 5000AID
may cham cong kiểm soát cửa OSIN 5000AID
* máy chấm công OSIN 4000TC
* máy chấm công OSIN 3000TID
Máy hủy giấy TIMMY
May huy giay BCC12
* máy hủy giấy giá rẻ BCC5
* may huy giay gia re BCC15

Bản quyền thuộc Nguyễn Danh Co.,Ltd. © 2014 . Thiết kế bởi Nguyễn Danh Thao